Online courses about dogs and photography

Always with a smile!

799,00 kr

Redigera i Lightroom för hundfotografer

Lightroom är ett heltäckande och lättanvänt program, som hjälper till att både katalogisera och redigera dina bilder. Jag visar dig i fyra lektioner hela vägen från import från minneskortet till export av färdig bild. Kursen är en självstudiekurs.

750,00 kr

Redigera i Photoshop: grunden

Välkommen! I denna kursen går vi igenom grundredigering av bilder i Camera Raw och Photoshop. Vi tar det från början, så inga tidigare kunskaper behövs! Efter kursen kan du använda verktygen i CR, och de grundläggande verktygen samt lager i PS.

750,00 kr

Redigera i Photoshop: fokus på färger

I denna kursen är all fokus på färg! Ändra mättnad, ändra ton, gör svartvitt, eller förstärk en himmel. Jobba med alla färger, eller välj en i taget. Snabbt och effektivt!

750,00 kr

Redigera i Photoshop: skapa sagostämning

Lär dig skapa sagostämning! Vi lägger extra vikt vid ljus och färgtoner, och hur vi skapar en harmonisk bakgrund.

750,00 kr

Redigera i Photoshop: montage och fantasy

I denna lektionen går vi in på rena fantasibilder - mantage, dubbelexponeringar, texturer och overlays. Vi tittar också på arbetssparande funktioner i pensel och funktionsmacron.

2 000,00 kr

Photoshop för hundfotografer

Stora Photoshop-kursen!